Whk Premie

WERKHERVATTINGSKAS

Bent u werkgever, finance- of HR-professional? Binnenkort ontvangt u de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas!

Lees meer over deze premie en de mogelijkheden om deze te verlagen. 

Lees verder

Zelf uitvoeren

EIGENRISICODRAGEN

Wilt u eigenrisicodragen voor de WGA of de Ziektewet of overweegt u om terug te gaan naar het UWV?

Wij berekenen de financiële gevolgen en ondersteunen bij het gehele overstapproces.

Lees verder

Loonkosten

LOONKOSTENSCAN

Wilt u besparen op uw loonkosten? Doe dan de LoonkostenScan!

Met dit onderzoek maken wij uw kansen en besparingen uit de Sociale Zekerheid wetgeving inzichtelijk.

Lees verder

Visie & Missie - Human Capital Scan

De Nederlandse Sociale Zekerheid is in de afgelopen twee decennia sterk gewijzigd. Human Capital Scan heeft zich gespecialiseerd in de toepassing van de Sociale Zekerheidswetgeving voor werkgevers. Wij rekenen de financiële consequenties door en adviseren bij belangrijke onderwerpen als de quotumwet, subsidiegebruik, eigenrisicodragen en schadelastbeheersing.

Uit eerder onderzoek blijkt dat 95% van de werkgevers teveel afdraagt aan werkgeverslasten. Dit kan ook het geval zijn bij uw organisatie.

Human Capital Scan helpt u te krijgen waar u recht op heeft. Wij werken op basis van een grondig dossieronderzoek. Daarin betrekken we alle beschikbare informatie bij de financiële administratie, de personeelsafdeling, het UWV en het management. We werken daarbij onder de strikte privacyregels van het Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze missie:
dezelfde arbeid

dezelfde mensen

minder kosten
  

Voordelen Premiecheck:
- U krijgt een duidelijke & bondige analyse waarin de belangrijkste resultaten zijn samengevat.
- Wij ontlasten u van het gehele traject: van controle tot bezwaar.

 Voordelen LoonkostenScan:
- U ontdekt nieuwe besparingen, subsidies, risico’s en andere kansen in verband met uw loonkosten.
- U wordt op de hoogte gebracht van de laatste actuele ontwikkelingen binnen de Sociale Zekerheid.
- U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan onze Sociale Zekerheid trainingen.

Voordelen Eigenrisicodragen:
- U ontvangt een analyse van uw huidige situatie.
- U krijgt een gedegen advies waarin de beste optie aan u wordt voorgelegd. 
- U wordt op de hoogte gebracht van de laatste actuele ontwikkelingen binnen de Sociale Zekerheid.
- U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan onze Sociale Zekerheid trainingen.


Kennismiddag